Privacy

Het is belangrijk om te weten hoe ik met jouw gegevens om ga; welke informatie ik waar bewaar en wat ik doe om die informatie veilig te houden:

Vanuit mijn accreditatie bij de International Coach Federation (de ICF) heb ik me gecommitteerd aan het bijhouden wie ik hoeveel uren coach. In het geval van een audit op die gemaakte uren, moet ik dat document kunnen overleggen. Op dat document staat jouw naam, jouw emailadres of telefoonnummer, van wanneer tot wanneer ik je gecoacht heb en het aantal uren coaching. Die informatie staat op mijn computer en mijn computer is beveiligd met een wachtwoord en up to date anti-virus en anti-malware programma.

Voor het maken van afspraken maak ik gebruik van een digitale agenda en ook gebruik ik de app Calendly. Jouw naam staat dus in mijn agenda op mijn telefoon, iPad en computer. Mijn telefoon en iPad zijn beveiligd met een toegangscode en mijn computer met een wachtwoord en up to date anti-virus en anti-malware programma.

Ook de afspraken die we maken over de coaching die ik vastleg in een coachovereenkomst bewaar ik op mijn computer. Mijn computer is beveiligd met een wachtwoord en up to date anti-virus en anti-malware programma.

Alles wat ik tijdens of na de sessies noteer, bewaar ik in een map zolang de coaching gaande is. Daarna gooi ik deze informatie weg.